Про нас

Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат

ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей»  –

це сходи у майбутнє, щаблі життєвого досвіду, лабіринт знань.

Гімн ліцею

GIMN-page0001GIMN-page0002

Актуальність закладу

Створення «Багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей» – це надзвичайно хороша можливість для дітей із віддалених куточків Буковини отримати якісну освіту, розвинути свої здібності та таланти. Аналогів багатопрофільному ліцею в Україні немає, аже досі ще не було створено жодного закладу, який би мав на меті навчання дітей усіх соціально-незахищених категорій (дітей сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей) саме з сільської місцевості. Але не тільки це є основною особливістю закладу. За мету взято навчання тих дітей, які мають успіхи та здобутки  у навчанні, творчості та спорті, а також зацікавлені у поглибленому вивченні окремих предметів. Зокрема у Багатопрофільному ліцеї поглиблено вивчається  українська мова, англійська мова, математика та фізика.

Мета діяльності ліцею

Відповідно до Статуту головним  завданням ліцею є пошук і відбір талановитої учнівської молоді,  розвиток їх природних здібностей та нахилів, створення умов для самореалізації  та самовдосконалення, здійснення науково-практичної підготовки ліцеїстів, оновлення змісту форм та методів навчання.

Новостворений ліцей  зібрав разом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, неповних сімей, напівсиріт, які мають  успіхи у вивченні тих чи інших навчальних дисциплін і є переможцями олімпіад та конкурсів різних рівнів.

Метою діяльності ліцею є сприяння безперервному розвитку здібностей старшокласників в умовах Багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей Чернівецької області.

Організація навчально-виховного процесу

Організація навчально-виховного процесу у Багатопрофільному ліцеї здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту “ №1060-XII, із змінами вiд 11 червня 2008 і спрямована на реалізацію основних завдань навчального закладу.

Навчальний процес (особливо поглиблене вивчення окремих предметів) відзначається високою інтенсивністю. На уроках вчителі надають перевагу інтерактивним формам і методам навчання, які пробуджують думку учня, вчать мислити, аналізувати, узагальнювати, висувати власні гіпотези, аргументовано відстоювати свою думку, толерантно сприймати аргументи своїх  однокласників. Між вчителями і учнями непомітно встановлюється атмосфера ділового партнерства. Слід відзначити, що згадані вище методи вивчення програмового матеріалу прийшлись дітям до вподоби.

Напрями за якими здійснюється робота

  1. Поетапна діагностика учнів.
  2. Індивідуальна діагностка за запитом педагогів,батьків;
  3. Заходи по формуванню психологічного клімату і соціального статусу учня.
  4. Індивідуальні консультації.
  5. Корекція властивостей особистості, що утруднюють продуктивну реалізацію здібностей та обдарованості

Психологічний супровід полягає у збереженні психофізичного здоров’я всіх учасників навчально – виховного процесу: учнів, учителів, батьків. Покращення психічної складової способу життя дітей залежить від оптимізації їхніх контактів з дорослими (батьками і вчителями). Робота соціально-психологічної служби включає в себя розвивальну роботу з ліцеїстами та допомогою дітям «групи ризику». З учнями які відчувають психологічні труднощі, проводяться корекційно–відновлюючі заняття по розвитку пам’яті, уваги, мислення, уяви.

     Великий обєм роботи психологом та соціальним педагогом проводиться і з батьками ліцеїстів. Це дозволяє якісно та комплексно вирішувати проблеми психологічної  та соціальної допомоги підліткам. Націлювати батьків на те, щоб вони були активними у вирішенні шкільних, психологічних проблем. Регулярно  проводиться моніторинг, консультування та корекція, виступи на батьківських зборах з актуальних проблем дітей різної вікової категорії. зустрічі з медичними працівниками дозволяють кваліфіковано відповідати на питання батьків, знайомити їх з елементарними способами саморегуляції фізичного і психологічного здоров’я як самих батьків так і дітей.

На базі багатопрофільного ліцею створено експериментальні майданчики:

І. «Психолого-педагогічні засади розвитку обдарованих учнів в умовах Багатопрофільного ліцею-інтернату для дітей із сільської місцевості»

Мета експерименту: створення умов для всебічного розвитку обдарованих учнів, розкриття їхнього інтелектуального та творчого потенціалу, стимулювання самовдосконалення та сприяння самореалізації у сучасному суспільстві.

Етапи експерименту:

1. Підготовчий етап (вересень 2012 – вересень 2013рр.)

2. Констатувальний етап (вересень 2013 – серпень 2014рр.)

3. Формувальний етап (вересень 2014 – вересень 2017 рр.)

4. Узагальнюючий етап (жовтень 2017 – листопад 2018 рр.)

ІІ. «Формування духовної культури особистості через засоби співробітництва родини, школи та громадських організацій».

Мета експерименту: виявити та перевірити, використовуючи емпіричні та теоретичні методи, педагогічні умови, що забезпечують формування духовної культури учнів у навчальному процесі; через створення кабінету «Духовна Світлиця» ініціювати діалог і співробітництво молоді,  родини, школи,науковців та гром. орг.

 Спальний корпус

Вихованці ліцею проживають у спальному корпусі з світлими кімнатами на двох-трьох учнів обладнані комп’ютерною технікою, доступом до мережі Інтернет та сучасними функціональними меблями. В кожній кімнаті: ліжка, шафа, тумбочки, комп’ютер, письмовий стіл та стілець.

    У спальному корпусі обладнані душові та кімнати з системою каналізації, гарячим і холодним водопостачанням. Всього відремонтовано ___ спальні кімнати, ___ на третьому та __ на другому поверхах. Організовано цілодобове чергує помічників вихователів на кожному поверсі спального корпусу.

спальний1 спальний2 спальний3

 

 

Обдаровані діти — майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. Завдання учителів полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти, створювати максимально комфортні умови для їх розвитку.